Centrum voľného času STONOŽKA, Senica

Centrum voľného času STONOŽKA, Senica

Sadová 646/8
90501 Senica
IČO: 00400106

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času STONOŽKA, Senica

 

O NÁS

 

Centrum voľného času v Senici je školské zariadenie zaoberajúce sa vyplnením voľného času, výchovou a vzdelávaním detí a mládeže, tiež dospelých.

Hlavnými smermi práce Centra voľného času je záujmová činnosť a príležitostná činnosť.

V záujmovej činnosti sú zohľadnené hlavne Záujmové útvary (krúžky), ktoré navštevujú deti a mládež v pravidelných intervaloch v CVČ a na základe tohoročnej ponuky ZÚ.

Príležitostná činnosť je nepravidelná, ale zato náročná na prípravu a v poslednej, meniacej sa dobe prevažujúca. Jedná sa o podujatia tipu "Mikuláš", "Karneval na ľade", "SONNY koncert", "POP Senica", "Karaoke show" a mnohé iné populárne podujatia a akcie (viď novinky a fotoalbum). I na týchto podujatiach sa zúčastňujú predovšetkým deti a mládež zo ZÚ CVČ.

CVČ je tiež koordinátorom a organizátorom / spoluorganizátorom okresných predmetových olympiád vyhlasovaných MŠ SR resp. KŠÚ. Podieľame sa na väčšine akcií poriadaných Mestom Senica ako sú napr. Senický Maratón, Silvestrovský beh, Vianočná dedinka v Senici a pod. Spolupracujeme s organizáciami pri rôznych príležitostiach, vernisážach, výstavách na území mesta: Osvetové stredisko, Galéria, MsKS, Pedagogicko-psychologická poradňa a iní.

Práca Centra voľného času je veľmi rôznorodá, širokého záberu, náročná časovo i umne, náročná na odbornosť i improvizáciu.

Zamestnanec CVČ ovláda odborne prácu vo vlastnom záujmovom útvare, ovláda organizáciu podujatia a následne sa vie "premeniť" na indiána v letnom tábore...Je to práca prevažne vo voľnom čase, soboty a nedele, všetky prázniny.

Prevádzka CVČ je celoročná.

 

Mgr.Art Martin Dudáš riaditeľ Centra voľného času v Senici

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr.Art Martin Dudáš

riaditeľ


Telefón:

+421 34 6513539

+421 34 6513540

Mail:

director@cvcse.edu.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit